Algemene voorwaarden van Lindenhuys Logies 

Algemene voorwaarden van Lindenhuys Logies

Wij heten u van harte welkom bij Lindenhuys Logies te Sint Oedenrode en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden. Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

 

Hoofdgast

De persoon die bij Lindenhuys Logies heeft gereserveerd middels een contactformulier, e-mail of via telefonisch contact.

De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben.

Beheerder

De persoon die als eigenaar van Lindenhuys Logies of namens de eigenaar van Lindenhuys Logies de Logies beheert.

Derden

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen

Via onze website www.lindenhuys.nl.

 

Annulering

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn. U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

 

Verblijf

De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.


Contactgegevens

Lindenhuys Logies.

Lonneke Roelofs

Lindendijk 5

5491 GA Sint Oedenrode

06-46023000

Website: www.lindenhuys.nl

E-mail : receptie@lindenhuys.nl

 

1 Lindenhuys Logies


1.1 Website

Lindenhuys Logies is beschreven op de website : www.lindenhuys.nl

Deze websites is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Lindenhuys Logies ten tijde van het bezoek door onze gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.


1.2 Kamers

Alle kamers zijn standaard geschikt voor twee personen.

Extra opklapbed eventueel bij te boeken.

De matras van het opklapbed is echter niet dezelfde kwaliteit als de matrassen van onze vaste bedden.

Huisdieren zijn niet toegestaan, dit uit oogpunt van hygiëne.


1.3 Inchecken 16.00 – 18.00

Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 16.00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 18.00 uur inchecken.

De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht u echter later of eerder arriveren, dan loopt u het risico dat er niemand van de Logies aanwezig is. Wij kunnen er echter wel voor zorgen dat u te allen tijde naar binnen kunt.


Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken. Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.


1.4 uitchecken 

In verband met het schoonmaken van de kamers dient u deze op de dag van vertrek vóór 10.30 uur te verlaten.


1.5 Ontbijt

Het ontbijt wordt geserveerd in het weekend tussen 09.00 uur en 10.00 uur in onze lunchroom, doordeweeks is een aangepaste tijd in overleg mogelijk.

Bij mooi weer is er de gelegenheid om buiten op het terras te ontbijten.

Heeft u speciale wensen voor het ontbijt, glutenvrij, vegetarisch et cetera, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt. Hiervoor vragen wij wel een extra toeslag per persoon, afhankelijk van uw wensen. Het is niet mogelijk om dit alsnog achteraf bij te reserveren.


1.6 Faciliteiten

Alle kamers beschikken over een eigen badkamer met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is inclusief gebruik van linnengoed.

De Kamers op de eerste verdieping beschikken over een ruime eigen badkamer met ligbad, inloopdouche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is inclusief gebruik van linnengoed.


1.7 Parkeren, laadpalen

De auto kan worden geparkeerd op het eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

Er zijn laadpalen aanwezig.


1.8 Toegang

De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij Lindenhuys Logies voor u beschikbaar en bruikbaar zijn.

De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten.


2. Prijzen


2.1 Kamerprijzen

De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website www.lindenhuys.nl

Prijzen zijn inclusief gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit, toeristenbelasting en de eindschoonmaak.

Prijzen zijn exclusief ontbijt. Ontbijt is apart bij te boeken.


2.2 Annulering, verzekering

De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.


2.3 Prijsstelling

Prijzen van Lindenhuys Logies zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

Lindenhuys Logies is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.


3. Reservering en betaling


3.1 Reserveren

Reserveren geschiedt via www.lindenhuys.nl


3.2 Boekingsbevestiging

Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en een boekingsbevestiging.


3.3 Betaling

U dient vooraf het gehele bedrag te betalen.

Kamers zijn ook zakelijk te verkrijgen en kunnen middels factuur worden betaald. Neem contact op voor de mogelijkheden


4. Annuleringsvoorwaarden


4.1 Annulering

Wanneer een definitieve reservering voor de Lindenhuys Logies is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

– Bij annulering meer dan 21 dagen van tevoren is annuleren gratis.

Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)


4.2. Overmacht

Lindenhuys Logies kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.

Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorten van het volledige bedrag plaatsvinden.

Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.


5. Klachten


5.1 Indienen

Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft. Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.


6. Aansprakelijkheid


6.1 Aansprakelijkheid 

Lindenhuys Logies kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade, de gast vrijwaart Lindenhuys Logies tegen aanspraken dienaangaande.

Lindenhuys Logies is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Lindenhuys Logies.


6.2 Schade

Door Lindenhuys Logies wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer(s) van Lindenhuys Logies.


6.3 Zorg

De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer(s).

Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.

Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de Logies zoals de binnen- en het buitenterrein van Lindenhuys Logies.

Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.

Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.


7. Veiligheid


7.1 Brandgevaar

In verband met uw eigen veiligheid en dat van Lindenhuys Logies is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur te gebruiken.

Dit is alleen toegestaan op de terrassen en buitenruimten.

Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.


7.2 Overige zaken

Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.

De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.


8. Slotbepaling


8.1 Rechtsgeldigheid

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.


8.2 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.


8.3 Rechten en verplichtingen

Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.


8.4 Overige zaken

Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!Vriendelijke groeten,

Lonneke Roelofs
Lindenhuys Logies

 

PRIVACY BELEID 

 

RoomRaccoon respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens. Wij hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat gericht is op volledige transparantie naar onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens, het doel of de doelen daarvan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen. 

 

Indien u aanvullende informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 

 

Zolang u het gebruik van cookies en andere tracking apparaten niet accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen. 

Door deze website te blijven bezoeken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u het gebruik van cookies en andere traceersystemen, tenzij wij op onze website een andere methode voor het aanvaarden van cookies hebben voorzien. 

 

De huidige beschikbare versie van dit privacy beleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoek aan onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

 

 

Artikel 1 – Definities 

 1. Website (hierna: “Website”) RoomRaccoon. Bookings Engine gebruikt voor Lindenhuys Logies, wettelijke bedrijfsnaam Lindenhuiys Logies Exploitatie BV.
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “verantwoordelijke”): RoomRaccoon, gevestigd te Keizerstraat 15, 4811 HL Breda, Nederland, Kamer van Koophandel nummer: 67848540 .

   

Artikel 2 – Verantwoordelijkheden 

 1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of problemen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten (tijdelijk) niet toegankelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient zelf alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
 2. De beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen

– wegens het gebruik van de website of via het internet toegankelijke diensten 

– voor het schenden van de voorwaarden van dit privacy beleid 

 1. De beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oplopen, als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van elke daaropvolgende (rechts)handeling jegens de beheerder.
 2. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking in een geschil wordt betrokken vanwege uw misbruiken/gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade van u te (her)vorderen.

 

 

 

Artikel 3 – Verzameling van gegevens 

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door RoomRaccoon en (een) externe verwerker(s).
 2. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”).
 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of van een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking hoofdzakelijk gebruikt voor het onderhouden van een (commerciële) relatie met u en, indien van toepassing, voor het verwerken van uw bestellingen. Zij worden opgenomen in een (elektronisch) register.

 

Artikel 4 – Uw rechten met betrekking tot informatie 

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@roomraccoon.com.
 3. Elk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening plaatst en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen.
 4. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal van de verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

   

Artikel 5 – Bewaring van gegevens 

 

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur bepaald door de wet. 

 

Artikel 6 – Toepasselijk recht 

 

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De rechter in het arrondissement waar de verantwoordelijke voor de verwerking is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen over deze voorwaarden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds maandag 11 oktober, 2021, tot nader order.